fbpx
Cleaning our e-scooters

ความปลอดภัยในช่วงเวลาโควิด

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนปลอดภัยเราใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดสกูตเตอร์และหมวกกันน็อคทุกครั้งก่อนออกไปข้างนอก ก่อนเดินทางทุกครั้งผู้เข้าพักต้องตรวจสอบอุณหภูมิ

ทดลองใช้ E Scooter ฟรี

ต้องการลอง e-scooter ฟรีหรือไม่? เราให้บริการนั่งฟรีที่แผงขายของที่คลองโอ่งอ่างสิ่งที่คุณต้องทำคือมาที่คลองโอ่ง